Privatumo politika

Kas mes esame

Mūsų tinklalapio adresas yra: https://www.mesjaucia.lt

Brangūs mūsų Klientai, MB „Liumikas“ svarbu teikti aukščiausios kokybės paslaugas Jums. Todėl mums reikia tvarkyti Jūsų asmens duomenis, remiantis MB „Liumikas” ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA, kuri yra aprašyta žemiau. Mes užtikriname Jūsų asmens duomenų apsaugą ir privatumą.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

 

KOKIA YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKOS PASKIRTIS?

Politikos paskirtis – reglamentuoti Asmens duomenų tvarkymo procedūras, Duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir technines bei organizacines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis pagal BDAR ir kitus teisės aktus, nustatančius Asmens duomenų apsaugą.

 

KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS TVARKOME PASLAUGŲ TEIKIMO TIKSLAIS?

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TVARKA IR TERMINAI

 

SLAPUKAI

Slapuko pavadinimas Slapuko tikslas (kam naudojamas?) Renkami duomenys Ar duomenys perduodami trečiosioms šalims? Kiek laiko saugomas slapukas? Slapuko privatumo politika
_ga Slapukas skirtas statistikai apie vartotojų elgseną rinkti. Naršymo duomenys Taip 2 metai www.policies.google.com/privacy
_gid Slapukas skirtas statistikai apie vartotojų elgseną rinkti. Šis slapukas kaupia ir atnaujina informaciją apie Jūsų lankytus tinklapio puslapius. Taip 24 val. po sesijos pabaigos
_gat_gtag_UA_60976101_1 Slapukas skirtas statistikai apie vartotojų elgseną rinkti. Naršymo duomenys Taip minutę

JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Duomenų subjektas turi teisę:

 1. Susipažinti su jo tvarkomais asmens duomenimis.
 2. Reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis;
 3. Apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 4. Prieštarauti dėl asmens duomenų tvarkymo;
 5. Prašyti ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 6. Nesutikti su asmens duomenų profiliavimu bei automatiniu sprendimų priėmimu.

Duomenų subjektas klausimais, susijusiais su savo asmens  duomenų tvarkymu, gali raštu kreiptis į duomenų valdytoją el. paštu: info@mesjaucia.lt arba raštu adresu OZO g. 12A, Technopolis (Penta) Vilnius į MB „Liumikas”

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPAI, KURIŲ LAIKOSI DUOMENŲ VALDYTOJAS

Duomenų valdytojas užtikrina, kad jis atitinka šiuos su Asmens duomenų tvarkymu susijusius principus, įtvirtintus BDAR 5 straipsnyje:

 1. Asmens duomenys turi būti tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis Asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
 3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
 5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi; Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu Asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 7. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, jog jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Politika gali būti keičiama Duomenų valdytojo iniciatyva, atsižvelgiant į Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.
 2. Duomenų valdytojas netvarko perteklinių Duomenų, gautų iš Duomenų subjekto, ir tokius Duomenis sunaikina.
 3. Politika gali būti nuolat pildoma ir atnaujinama, skelbiant aktualią redakciją šiame tinklapyje.

Susisiekite su mumis
+37063510000

Palikite savo kontaktus ir mes su Jumis susisieksime